Hva er Google Store visits?

Det er mer komplekse kjøpsveier nå enn tidligere, som gjør at det blir vanskeligere å måle effekten av annonsering. Vi bytter mellom flere enheter (mobil, datamaskin og tablet) daglig og bruker digitale medier til å sammenligne leverandører (research), før vi drar til butikken for å kjøpe produktet. I 2015 kom kun 10,4 % av den totale omsetningen av retail-kjøp i Norge fra nett! Med andre ord er det 89,6 % av kjøpene som skjer i fysiske butikker.

Utfordringene kommer når vi skal forklare og måle hvor godt annonseringen vår fungerer. Dette gjelder for alle typer kanaler. Hvor mange kjøpte produktet etter å bli eksponert for en TV-reklame, eller en banner på digitale plattformer? Hvor mye fikk vi igjen for annonsekronene vi investerte? Eller hvilken kanal generer mest salg?

Selv om digitale plattformer har løst flere av disse ”svarte hullene”, isoleres dette allikevel kun til online aktivitet og kobler ikke opp annonseringen til fysiske butikkbesøk.

Så hva er verdien og hvorfor får dette mye oppmerksomhet?

Når vi vet at 90 % av alle salg skjer i fysiske butikker, viser dette hvor stor prosentvis del av salgene vi ikke attribuerer til rett kanal. Store visits er det første steget til ikke bare å finne ut hvor mange salg vi får fra markedsføringen, men også verdifull data som gjør at vi kan komme et steg lenger til å finne ut hvorfor og hva som trekker personer til vår fysiske butikk.

Hva er Google Store visits?

Sammen med alle de ubesvarte spørsmålene, kommer det også bedre løsninger for disse utfordringene. Ett av disse produktene er Google/Facebook Store visits. Store visits gjør det mulig for oss å finne ut om en person har klikket på en Google-annonse og i etterkant besøkt vår fysiske butikk. Dette rapporteres tilbake til Google AdWords, som registrerer besøket som en konvertering. Dette gjør at vi kan slå sammen antall salg fra nettbutikken, med verdien av antall personer som gikk til den fysiske butikken.

Store visits ble lansert i USA i 2014 og i senere tid blitt tilgjengelig for det norske markedet. Ettersom dette i dag er forbeholdt de største kjedene og merkevarene, brukes det kun av et fåtall annonsører i Norge.

Slik fungerer teknologien:

Google benytter brukerdataen de har tilgjengelig og kobler dette opp mot lokasjoner som registreres fra brukerne. Google bruker en kombinasjon mellom GPS, Wifi og triangulering for å finne personens nøyaktige posisjon. Dette gjør at vi for eksempel kan vite i et kjøpesenter hvilken etasje og butikk brukeren har vært i.

Det brukes også maskinlæring, hvor Google trener opp algoritmene til å få feedback på hvorvidt en person faktisk var innom vår butikk. Dette gjør systemet mer treffsikkert på sikt og sikrer at dataen som sendes videre er korrekt.

Finn verdien av Store visits

Når du får tilgang på Store visits i kontoen din, vil konverteringene bli synlig under konverteringsfanen i AdWords. Du kan videre skille ut tallene i en egen rapporteringskolonne med ”custom metrics” og lage Store Visits variabler.

Når vi skal sette en verdi på butikkbesøkende, må vi kombinere butikkdata med Store visits konverteringene. Dette gjør vi ved å legge inn tall til formelen:

Antall Store visits X Konverteringsraten i den fysiske butikken X Gjennomsnittlig ordreverdi

For eksempel

  1. Antall Store visits = Antallet besøkende fra annonsen vår er 90 personer.
  2. Konverteringsraten i den fysiske butikken = Vi får tilgang på offline data fra butikkene. De sier at av 100 personer som besøker butikken, kjøper 80 % av disse menneskene produkter.
  3. Gjennomsnittlig ordreverdi = Når noen kjøper produkter i fysisk butikk, handler de for 400 kr i gjennomsnitt.

Verdi av et besøk i butikk

  1. Etter å ha lagt inn disse tallene i formelen finner vi en ca. verdi for hver besøkende. 100 x 90 / 100 x 400 = 36 000 kr
  2. La oss si vi bruker 10 000 kr i annonsering i samme periode. Dette gir oss en return on ad spend på 3,6 / 360 %.

store visits kampanjer

Les også:

 

Vil du ha Store visits til din butikk? Kontakt oss!