Vårens heteste Growth Hacking-tips for både store og små firmaer

Sail AS var nylig i LA og San Diego for å delta på GrowthHackers 2018-eventet. Vi møtte mange interessante personer og fikk høre mye kult fra flere ledere innen forskjellige sektorer. Vi tok selvfølgelig notater som om vi var tilbake på skolebenken, og vi tenkte å dele noen av de viktigste “takeawayene” som vi fikk. Vi håper dette er til så mye hjelp for deg som de var for oss 🙂

#1 Mindset begynner fra toppen

Det var grunnleggeren av GrowthHackers-eventet, Sean Ellis, som var første til å innta scenen og kickstarte eventet. Etter en rask velkomst og introduksjon av dagen startet han eventet med det han mente var det viktigste faktoren i en hver bedrift.

“Mindset”, eller tankesett, og hvordan dette påvirker bedriften gjennom alle ledd. “Mindset begins from the top”. Sa han klart og tydelig. Hvis lederen av din bedrift ikkehar en positiv, engasjerende og motiverende holdning, vil dette smitte hele veien ned gjennom bedriften.

Man kan ha så mange taktikker, “hacks”, og strategier som overhodet mulig – dersom tankesettet og holdningen ikke er der den skal være, vil bedriften aldri vokse som ønsket.

Ellis nevnte videre at hånd i hånd med tankesett, var det å ha en “North Star”. Det å alltid ha et håndfast, konkret mål bedriften jobbet mot er uvurdelig for bedrifter som ønsker å vokse. Og det er ikke alltid salg, omsetning eller andre tall det er snakk om.

Når Merci Grace fra Slack diskuterte dette, nevnte hun Slack sin mission statement – “We’re on a mission to make your working life simpler, more pleasant, and more productive”. Dette var alltid det overordnete målet til Slack.

Hun fortalte videre hvor viktig det var å formulere denne “nordstjernen” forskjellig fra sektor til sektor innen bedriften. Salgsteamet motiveres nødvendigvis ikke av det samme som produktteamet. Mens salgsteamet selvfølgelig på salg, er kanskje produktteamet mest opptatt av å lage et fantastisk produkt. Det er derfor viktig å knytte teamets mål opp mot bedriftens nordstjerne.

Tenk på hvordan din bedrifts overordnete mål knytter seg sammen mot de forskjellige interne avdelingene sine mål. Dersom det er dissonanse mellom disse er det viktig å jobbe for å knytte de tettere sammen.

 

#2 Jobb med, og ansett folk som er smartere enn deg

Da Matt Barrie, CEO i freelancer.com, inntok scenen, var dette noe av det første han åpnet med under sin “fireside chat” med Sean Ellis. “The fastest way to grow is to hire people smarter than you”.

Ved å ansette folk som er smartere enn deg hindrer du at bedriften toppes ved ditt kompetansenivå. For å vokse må du bygge et høyt kvalifisert team som er dedikerte for å nå målene du har satt for bedriften. Ved å kun ansette folk du anser som mindre smarte, vil du aldri øke nivået og kompetansen både i deg selv, og i bedriften, og vil dermed aldri vokse over et visst nivå.

Godta at du ikke alltid kommer til å være den smarteste personen i rommet. Hvis du er usikker på om du klarer det, les denne quoten av Michael Dell: ““Try never to be the smartest person in the room. And if you are, I suggest you invite smarter people … or find a different room.”

Wherever smart people work, doors are unlocked. – Steve Wozniak.

#3 Kontekst er avgjørende

April Dunford, grunnleggeren av Rocket Launch Marketing, var klar i sin tale:

Posisjonerering av ditt produkt eller tjeneste kan enten utheve dens styrke, eller gjemme de. Alt kommer ann på konteksten av hvordan ditt produkt fremstår målgruppen du retter deg mot.

Det høres kanskje enkelt ut: få ditt produkt til å fremstå så fantastisk som du mener det er. Men er du virkelig sikker på at målgruppen du retter deg mot ser det samme som deg?

Dunford ga en kort case-story som eksempel:

I joined a startup early in my career that was founded by a team of database experts. They built an innovative database, one that could quickly analyze massive amounts of data in a fraction of the time that normal databases could do it. Interestingly when we tried to sell the solution most folks wouldn’t even take a meeting with us. “We don’t need a database, they explained, we have Oracle”. For them, “database” meant a lot more than just an ability to do a fast query — our unique value was sidelined by everything else they trusted Oracle to do.

We ultimately solved our problem by re-positioning ourselves as a Business Intelligence tool. The new positioning put our differentiator — fast data analysis on a large amount of data — at the centre of our positioning and got us away from the “So how are you better than Oracle” trap.

Ved å reposisjonere seg klarte selskapet å unngå sammenlikningen med Oracle, og samtidig fremstå som unike i sitt felt.

Dette var bare et kort eksempel, men for en detaljert oversikt over hvordan du bedre kan posisjonere deg, les denne artiklen.

Context

#4 Se etter disse nøkkelkvalitetene når du skal ansette innen “Growth”

Som nevnt i punkt 2 er det utrolig viktig å ansette dyktige personer for at bedriften din skal vokse. Joanna Lord, CMO i ClassPass snakket detaljert om dette etter hun inntok scenen.

Her er noen kvaliteter hun nevnte hun ser etter når hun skal ansette noen:

Brutalt optimistiske:

Det er viktig at den du ansetter bidrar med optimistise og en “stå-på vilje”. Ting blir alltid så mye lettere dersom man har noen til å engasjere deg og pushe deg til å gjøre ditt beste. Lord brukte eksemplet fra at det “alltid” er noen under møter som ramser opp alt som kan gå galt når nye forslag kommer frem, istedenfor å se potensialet og bare kjøre på. Dette er til stor hindring for vekst og vil alltid føre til at ting går saktere enn nødvendig.

Lite ego:

Å ansette personer med lite ego er essensielt for at bedriften din kan vokse raskest mulig. Vekst går hånd i hånd med teamwork. Dersom du har ansatte som ikke klarer å jobbe sammen med andre vil det ofte føre til unødvendige konflikter og tregere resultater. Det er samtidig viktig at ansatte klarer å være fleksible, og er åpne til nye forslag og utfordringer som kommer løpende. Ansatte som kun “jobber med sitt”, og kun fokuserer på sitt er trekk Lord dro frem som negative.

Høy EQ:

EQ, eller emosjonell intilligens er ikke en trekk har blitt diskutert mye tidligere, men som fler og fler begynner å nevne som utrolig viktig i dagens arbeidsmarked. Å kunne virkelig “kjenne seg selv”, og vite hvordan man skal håndtere ulike situasjoner, var det Lord mente uten tvil var det viktigste trekket hun så etter når hun skulle ansette. Personer med høy EQ har gjerne et øye for detalj. Hardt arbeid, evnen til å beholde et objektivt perspektiv og en villighet til å ta vanskelige beslutninger var andre trekk folk med høy EQ ofte hadde ifølge Lord.

Andre trekk Lord mente var viktige:

  • En konstant villighet til å lære mer
  • At man er praktisk
  • Motstandsdyktighet
  • Høy likbarhet
  • Flink til å dokumentere
  • Komfortabel i usikre situasjoner

Dette var bare noen av nøkkeltipsene vi tok med oss, men dette mener vi var noen av de viktigere tipsene som ble tatt opp. Prøv å tenk om hvordan din bedrift måler opp mot det som har blitt skrevet.

Har ledelse korrekt mind-set? Er de interessert i å vokse, med et konkret mål som alle i bedriften resonerer med? Føler du at befriften din henter inn smarte folk for å øke kompetansenivået, eller holdes folk nede slik at ledelsen alltid kan være på topp?

Dette er bare noen spørsmål man kan stille seg selv for å avgjøre hvor godt man har sjans til å vokse de kommende årene.